Šeimoje daugelis finansinių sprendimų priimama neapgalvotai, todėl jų pasekmės yra labai skaudžios. Tai įtakoja kiekvienos šeimos gerbūvį, ypač pasireiškia, sulaukus senatvės. Todėl būtina apgalvotai tvarkyti asmeninius finansus, sprendimus priimti remiantis ekonomine nauda. Tam reikalingos žinios ir patirtis.

 

Mūsų finansų patarėjai rengdami finansinį planą išanalizuos: Jūsų esamą finansinę situaciją, įsigilins į Jūsų siekiamus tikslus, išnagrinės trūkmus ir svarstys įvairias alternatyvas tarp esamos finansinės situacijos ir išsikeltų siektinų tikslų. Finansinis planas yra rekomendacinio pobūdžio finansinių priemonių rinkinys, kurio pagalba  nusprendžiama:

  1. Kaip efektyviau panaudoti turimą finansinį turtą.
  2. Kokių veiksmų ir kokių priemonių imtis finansinės gerovės gerinimui pasiekti.

Kreipkitės į mūsų finansų patarėjus ir jie Jums padės – sudarys asmeninį finansinį planą, atsižvelgiant į Jūsų ir Jūsų šeimos poreikius, galimybes ir svajones.