Suteikiame pagalbą gaunant finansavimą, vedame derybas su bankais ir kitomis kredito įstaigomis, parengiame verslo planus.

Turite verslo idėją? Ruošiate verslo planą, tik trūksta sunkiai įveikiamos finansinės dalies? Mes Jums padėsime įvertinti verslo idėją ir atrasti silpnas vietas, taip pat paruošime verslo planą ar jo finansinę dalį:

Paskolai gauti

Rengiamas pagal komercinių bankų ir kitų kredito įstaigų reikalavimus. Jei neturite pasirinkę kredito įstaigos, galime rekomenduoti,  taip pat pravesti derybas dėl finansavimo suteikimo. Jūsų pageidavimu rengiame verslo planą ar tik atskiras verslo plano dalis, įkomponuojame jas į bendrą verslo plano struktūrą. Atliekame parengto verslo plano koregavimą arba papildymą.

ES finansinei paramai gauti

2007-2013 m. laikotarpyje yra puiki galimybė įmonėms vystyti veiklą, stiprinti konkurencingumą Lietuvos ir ES rinkos mastu, įsisavinant ES struktūrinių fondų paramą. Įvertiname įmonės galimybes gauti ES struktūrinę paramą, parengiame projektą, užpildome bei pateikiame paraiškos teikimo dokumentus, konsultuojame finansinių išteklių Kliento investuojamai daliai pritraukimo klausimais.

Verslo planai ruošiami:
  • Verslo planų  ruošimas trumpalaikėms ir ilgalaikėms paskoloms verslui:  apyvartinėms lėšoms ir investicijoms.
  • Verslo planų rengimas mikrokredito gavimui
  • Verslo planų ruošimas verslo pradžiai ir plėtrai
  • Verslo planų regimas valstybės remiamam kreditui gauti.
  • Verslo planų ruošimas investuotojų pritraukimui.
  • Verslo planų rengimas ES paramai gauti.