Akcinė bendrovė (AB) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio pagrindinis tikslas yra siekti pelno.

  • AB akcininkų skaičius neribojamas.
  • AB minimalus įstatinio kapitalo dydis 40.000 €.
  • AB turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą (direktorių). Gali būti sudaroma stebėtojų taryba bei valdyba.
  • AB pagal savo prievoles atsako jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Verslo nesėkmės atveju akcininkai gali prarasti tik tuos pinigus, kuriuos sumokėjo už akcijas.

Greitas ir patikimas AB steigimas Kaune ir visoje Lietuvoje.