Asociacija – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.

  • Asociacija gali vykdyti komercinė-ūkinę veiklą, kuri numatyta jos įstatuose ir neprieštarauja veiklos tikslams.
  • Minimalus Asociacijos steigėjų skaičius yra 3.
  • Asociacija turi turėti vienasmenį valdymo organą bei visuotinį narių susirinkimą ar kitą organą.

Greitas ir patikimas Asociacijos steigimas Kaune ir visoje Lietuvoje