Individuali įmonė (IĮ) yra neribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kuris atsako pagal savo prievoles jam nuosavybės teise priklausančiu turtu.

  • Jei individualios įmonės prievolėms įvykdyti nepakanka įmonės turto, už jos prievoles atsako įmonės savininkas savo asmeniniu turtu.
  • Individualios įmonės savininkas gali būti įmonės vadovu arba paskirti įmonės vadovu kitą asmenį.

Greitas ir patikimas IĮ steigimas Kaune ir Vilniuje.