Labdaros ir paramos fondas – tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis teisę vykdyti ūkinę-komercinę veiklą, kuri nurodyta įstatuose ir neprieštarauja jo veiklos tikslams.

  • Labdaros ir paramos fondo tikslas – teikti labdarą arba/ir paramą ar kitokią pagalbą visuomenei naudingose ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse (mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos apsaugos ir t.t.).
  • Labdaros ir paramos fondas privalo turėti dalininkų susirinkimą bei vienasmenį ar/ir kolegialų valdymo organą.

Greitas ir patikimas LPF steigimas Kaune, Vilniuje ir visoje Lietuvoje