Mažoji bendrija (MB) – ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Tai nauja Lietuvoje smulkiam ir vidutiniam verslui sukurta teisinė forma.

Mažosios bendrijos ypatumai:

-Greitesnis ir pigesnis steigimas.

-Nereikalingas minimalus įstatinis kapitalas, nereikia atidaryti kaupiamosios sąskaitos banke.

-Steigėjai tik fiziniai asmenys.

-Nereikia samdyti direktoriaus ( supaprastintas valdymas).

-MB nėra privalomų darbo santykių ( nesudaromos darbo sutartys).

-MB turtą sudaro dalyvių įnašai. Dalyvių įnašų vertė nustatoma dalyvių tarpusavio susitarimu. Ši teisinė forma grindžiama asmeninėmis savybėmis pagrįsto bendradarbiavimo forma.

-Galimos šios MB valdymo struktūros: dalyvių susirinkimas, kuris kartu būtų ir valdymo organas, arba dalyvių susirinkimas ir vadovas.

-Paprastesni  apskaitos reikalavimai ( galima nesudaryti finansinių ataskaitų).

-Galimybė paskirstyti pelną už trumpesnis nei finansiniai metai laikotarpį.

Ši teisinė forma tinkama žmonėms siekiantiems kurti šeimos verslą, kurie vienas kitą gerai pažįsta yra siejami pasitikėjimo ryšiais.