Viešoji įstaiga (VšĮ)  – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, nesiekiantis pelno.

  • VšĮ tikslas yra tenkinti viešuosius interesus, vykdyti visuomenei naudingą veiklą.
  • VšĮ gali vykdyti tik tokią ūkinę-komercinę veiklą, kuri yra susijusi su jos veiklos tikslais.
  • VšĮ steigėjų bei dalininkų skaičius yra neribojamas. Asmenys, sumokėję nustatytą įnašą, tampa VšĮ dalininkais.
  • Všį privalo turėti visuotinį dalininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą (vadovą).
  • VšĮ gali gauti paramos gavėjo statusą.
  • VšĮ gautas pelnas gali būti naudojamas tik įstatuose nurodytiems įmonės tikslams siekti.

Greitas ir patikimas VšĮ steigimas Kaune ir visoje Lietuvoje