Open/Close Menu Įmonių registravimas, dokumentų tvarkymas, konsultavimas
Trumpas paaiškinimas apie įmonių bankrotą 2012-01-01

Bankrotas – tai nemokios įmonės būsena, kai įmonei teisme yra iškelta bakroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka.

Įmonės nemokumas – tai būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų, pavyzdžiui, nemoka skolų, neatlieka darbų, o pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašytos turto vertės.

Kreditoriai – tai fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus; taip pat tai gali būti teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, kuris turi teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, šią teisę įgijęs bankroto įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų tvarka.

Tarp kreditorių ir įmonės kartais gali būti sudaroma taikos sutartis – tai susitarimas tęsti įmonės veiklą, kai įmonė prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka atidėti, sumažinti arba atsisakyti kai kurių reikalavimų.

Dažniausiai taikomi bankroto būdai yra šie:

  • Teismo tvarka.
  •  Neteismine tvarka.


Gali būti taikomas ir supaprastintas bankroto variantas. Tai teismo tvarka vykdomos įmonės bankroto procedūros, kai įmonė neturi turto arba jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti.